Werkwijze insturen van materiaal

A

Abortus

Het abortusweefsel in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Ascitesvocht

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.
Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

Appendix

De appendix in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen. 

Arteria temporalis

Het biopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

 Aspiraat

Het aspiraat  in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Amputatie

Het lichaamsdeel goed verpakt in celstof met daaromheen een plastic zak, op de dag van amputatie insturen

 

B

Baarmoederhalsuitstrijk

Neem voldoende materiaal uit de baarmoederhals met een Cervex-brush. Plaats het endocervicale deel van het afnameborsteltje diep genoeg in het baarmoederhalskanaal zodat de andere borstelhaartjes volledig contact maken met de baarmoedermond. Druk zachtjes en draai de borstel 5 keer rond met de klok mee. Spoel de Cervex-Brush meteen in het potje met PreservCyt oplossing (thinprep potje) door hem 10 keer op de bodem van het potje te drukken.

BAL- onderzoek (broncho- alveolaire lavage)

Het materiaal vers insturen

Beenmerg

Het materiaal 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen. Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

Bijschildklieren

Bijschildklier in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen. 

Blaasbiopten / T.U.R. blaas

De blaasbiopten of het endoresectie materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen en.

Blaas (Cystectomie)

De blaas op de dag van verwijdering in 10% gebufferde fosfaat formaline insturen. 

Blaasspoeling

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd  inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.
Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

Botboringen

De botboring in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Botbiopt

De botboring in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Bronchiaal secreet

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.
Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

Bronchiale borstelpreparaten

Van het borstel preparaat minimaal één en indien mogelijk twee gefixeerde uitstrijken insturen. Zijn er meer uitstrijken, dan deze eveneens ongefixeerd insturen.

Brush oesophagus 

Van het borstel preparaat  minimaal één en indien mogelijk twee gefixeerde uitstrijken insturen.

Zijn er meer uitstrijken, dan deze eveneens ongefixeerd insturen.

C 

Cervixbiopt

Het cervixbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Cervixpoliep

Het cervixpoliep in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Colonbiopt

Het colonbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Conusexcisie

De conusexcisie in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Cystevocht

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.
Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

D

Darm

De darm op de dag van verwijdering meteen inzenden in 10% gebufferde fosfaat formaline insturen.

Dieren materiaal voor histologie

Stuur het materiaal op in 10% gebufferde formaline van merk Fisherbrand. Liefst geschoren huid laesies opsturen.

Dieren materiaal uitstrijk van dunne naald (aspiratie) biopten.

Meerdere uitstrijken in te sturen. Strijk aspiraties op gecoate glaasjes (superfrost).

E

Eileider

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen. 

Endometrium(aspiratie)biopt

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Endometriumcurettage

De curettage in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Endometriumpoliep

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Excisiebiopten en incisiebiopten

Biopten in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

F

Foetus

Foetus jonger dan 24 weken: in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen Foetus vanaf 24 weken: insturen met een obductie aanvraag; rechtstreeks naar het mortuarium. Foetus voor crematie: duidelijk vermelden op de aanvraagformulier. 

G

Galblaas

De galblaas in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

H

Halsklierdissectie

De halsklierdissectie direct na verwijdering vers in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Hersentumor

Het hersenmateriaal direct vers insturen op fysiologisch zout. Als dit niet mogelijk is dan insturen op 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Heupkop

De heupkop in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Huidbiopt

Het huidbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

huidbiopt tbv van IF

In overleg met PA lab, biopt op Michel’s Buffer opsturen op maandag of woensdag.

Huidexcisie

De huidexcisie in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Hypofyse

Het weefsel direct vers insturen op fysiologisch zout.
Als direct inzenden niet mogelijk is dan moet het weefsel in 10 % gebufferde formaline fosfaat worden ingestuurd. Als een vriescoupe gewenst is het weefsel vers/droog insturen na overleg met het PA-lab. Wanneer geen vriescoupe is gewenst het weefsel direct vers insturen op fysiologisch zout. 

K

Knievocht

Het materiaal vers insturen. 

L 

Leverbiopt

Leverbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Lipbiopt

In 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Liquor

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.  Direct na afname insturen.

Lisexcisie

In 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Long

De long in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Longbiopt

Longbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen..

Lymfklier

De lymfklier op 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen. Bij verdenking op maligne lymfoom moet de lymfklier direct na afname droog en vers worden ingezonden. Als direct inzenden niet mogelijk is dan moet het weefsel in 10 % gebufferde formaline fosfaat worden ingestuurd. 

M

Maagbiopt

Maagbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Mamma

Mammapreparaat in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Mamma trucut biopt

Het mammabiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Mediastinum biopt

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Milt

De milt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Myomectomie

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

N

Nagel

De nagel in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Neusuitstrijk

Na afname de uitstrijkjes ongefixeerd in een verzendmapje insturen. Vermijd elk contact met fixatief!

Neusslijmvliesbiopt / neuspoliep

Het biopt of de poliep(en) in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Nier

De nier in 10 % gebufferde fosfaat formaline  insturen.

Nier biopt met vraagstelling maligniteit

Het nier biopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

O

Oesophagusbiopt

Oesophagusbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Okselklier

In 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Oog

Na verwijdering het oog fixeren in 10 % gebufferde fosfaat formaline. Het oog niet insnijden. 

Ovarium

Het ovarium op de  dag van verwijdering insturen in 10 % gebufferde fosfaat formaline.

Ovariumcystevocht

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.
Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

P

Pancreasbiopt

Het pancreasbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Pericardvocht

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.
Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

Phaechromocytoom (PCC) / neuro-endocriene tumor

Materiaal insturen in 10 % gebufferde fosfaat formaline.

Placenta

De placenta insturen in 10 % gebufferde fosfaat formaline. Gelieve de placenta voor fixatie spoelen met leidingwater. 

Pleuravocht

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.
Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

Prostaat

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Prostaatbiopt/T.U.R.- prostaat

Het prostaatbiopt of het endoresectie materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Punctie (cytologische orgaanpunctie)

Van de punctie twee ongefixeerde uitstrijken en twee gefixeerde uitstrijken insturen. Resterend materiaal gelieve ongefixeerd insturen. Op de gefixeerde glaasjes vermeldt “FIX.

S

 Sarcoom/weke delen

Het weefsel in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Schildklier

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Schildklierpunctie

Van de punctie twee ongefixeerde uitstrijken en 2 gefixeerde uitstrijken insturen. Resterend uitstrijkjes gelieve ongefixeerd insturen. Op de gefixeerde glaasjes vermeldt “FIX. Rest materiaal. In 10 % gebufferde fosfaat formaline de naald spoelen en insturen op de brief vermelden.

Slijmvliesbiopt

In 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Speekselklier

In 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen. 

Spierbiopt

Het spierbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Sputum

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen. Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

Synoviaal vocht

Het materiaal vers insturen. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen. Stuur het op de dag van afname zo snel mogelijk in.

T

Testis

De testis in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Testisbiopt

Testisbiopt in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

U

Uitstrijken

Uitstrijken dienen op objectglazen met mat rand gelijkmatig en vloeiend uitgestreken te worden.  Noteer met potlood naam, geboortedatum en eventuele onderverdeling en FIX als het materiaal gefixeerd is op de mat rand van het objectglas. Indien het materiaal gefixeerd moet worden spray deze direct met het fixatief. De uitstrijken worden verzonden in de daarvoor bestemde blauwe plastic preparatenhoesjes.

Ureterbiopt

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Urineblaas

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen. 

Urine

Het materiaal vers insturen in een steriele container, pot of buis. Geen directe ochtendurine insturen maar de tweede portie ‘gewassen’ ochtendurine. In geval van katheterurine dit op het aanvraagformulier duidelijk vermelden. Geadviseerd inzendhoeveelheid: 25 milliliter. Stuur de urine op de dag van afname zo snel mogelijk in. Op aanvraagformulier vermelden of urine spontaan, catheter of via “washout” is verkregen.

Uterus

De uterus in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen. 

V 

Vulva

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Z

Zenuw

De zenuw in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.

Zaadleider

Het materiaal in 10 % gebufferde fosfaat formaline insturen.