Richtlijnen COVID-19


LABHOH Medische Microbiologie (MMB) beschikt over 2 verschillende PCR testen om een Covid-19 infectie vast te stellen:

1. Reguliere Covid-19 PCR (op aanvraagformulier labhoh MMB  vermelden “Covid-19 PCR”)
Te gebruiken voor klinische, poliklinische, huisarts- en overige patienten. Ingeleverd bij LabHOH Centrale Balie voor 11am. Dan nog zelfde dag in de middag/avond uitslag.

2.  Sinds 18/05/2020 spoed covid19 pcr (op aanvraagformulier labhoh mmb vermelden “ SPOED covid19 pcr”). Door de wereldwijde enorme tekorten aan diagnostica gedurende deze outbreak, beschikt LabHOH MMB, net als alle labs in Nederland en de rest van de wereld, over een zeer beperkte voorraad van deze testen. Ook is deze PCR 4-10 x duurder dan de reguliere Covid-19 PCR. Na aankomst bij de Centrale Balie van LabHOH is de uitslag gedurende kantoortijden binnen 2 uur beschikbaar in Labosys. Buiten kantoortijden dient overlegd te worden met de dienstdoende arts-microbioloog over de mogelijkheden.

Bovenstaande in overweging nemend, is het indicatiegebied voor het gebruik van de “spoed Covid-19 PCR” beperkt. 
Wij verzoeken u slechts de “spoed Covid-19 PCR” aan te vragen in de volgende gevallen: 

  • Covid-19 anamnese is niet mogelijk bij patient of patient is “covid verdacht” obv anamnese en patient moet dezelfde dag met spoed nog op medische indicatie geopereerd worden. 
  • Er is een acuut tekort aan bedden voor covid verdachte patienten op B3.
  • Patient moet met spoed uitgevlogen worden waarbij een “ covid-free” verklaring is vereist. 
  • Patient kan in tijden van extreem beddentekort in HOH binnen enkele uren overgeplaatst worden naar een andere zorginstelling waarbij een “covid-free” verklaring vereist is.

Gezien het feit dat het aantal beschikbare “spoed Covid-19 PCR” testen wereldwijd beperkt is en de kosten hoog zijn, ga ik ervanuit dat u begrip heeft voor deze beperkingen in het gebruik van deze spoed PCR.  

LabHOH MMB beschikt ook over Covid-19 serologische testen en Covid-19 serologische sneltesten. Door de problemen rond sensitiviteit, specificiteit, positive predictive value, negative predictive value van deze serologische testen in gebieden met een lage seroprevalentie, wordt het gebruik hiervan voor klinische diagnostiek tot op heden ontraden door o.a RIVM en WHO. Deze serologische diagnostiek wordt op “researchbasis” in HOH dus ook alleen uitgevoerd na overleg tussen infectioloog, arts-microbioloog, intensivist en/of longarts. 

 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog van LABHOH.

© LABHOH | Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba 2022 | Privacy Policy